Tel : (02) 168-7653

 
Hotline : (064) 301-7497
อีเมลล์ : info.travelwizus@gmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
เลขที่ 11/09342
 
 
Hot Promotion
 
The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน
89,000.-  
111
11,000.-  
  แอฟริกา      3  
  อเมริกา      1  

The Great Kenya Safari 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Eva Airways
• เยือน 2 สุดยอดของอุทยานแห่งชาติในการการส่องสัตว์ ทั้งแอมโบเซลี่ (Amboseli National Park), มาไซ มาร่า (Masai Mara) • เต็มอิ่มกับกิจกรรมส่องสัตว์ (Game Drive) ถึง 5 ครั้ง ตามล่าหา Big 5 และรวมถึงตัวละครในเรื่อง Lion King อาทิเช่น Timo (เมียร์แคต Meerkat), Pumba (หมูป่า Wild boar), Rafiki (ลิงบาบูน Baboon), Sensi , Bunsai and Ed (สุนัขป่าไฮยีน่า Hyena) • ล่องเรือชมฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) และนกนานาชนิดที่ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) • ชมฝูงนกฟลามิงโก (Flamingo) นับหมื่นนับแสนตัวที่อุทยานแห่งชาติโบโกเรีย (Lake Bogoria) • เยี่ยมชมหมู่บ้านชมเผ่ามาไซ มาร่า (Masai mara Village) ชนเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเคนย่า • สะสมไมล์ STAR ALLIANCE ได้ 100% ***ช่วงฤดูสัตว์อพยพ (Migration) เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นประจำทุกปี และการพบเจอสัตว์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น สภาพอากาศ ช่วงฤดูการ ***
  กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มต้น)
2018-10-20 8  วัน 51516 Eva Airways 89,000.-
  โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – แอดดิสอาบาบา
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า(Kenya) โดยเที่ยวบิน ET 301
วันที่ 2  แอดดิสอาบาบา – ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ – ชมวิวภูเขาคิลิมันจาโร
00.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแอดดิสอาบาบา (Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629